Bude budúcnosť plastu jeho premena na palivo?

O tom, že plastový odpad je podstatným enviromentálnym problémom si písať asi nemusíme. Hoci je samozrejme najlepšie nevytvárať žiaden odpad, musíme zlepšiť aj možnosti jeho recyklácie.

Prvý článok na túto tému, preložený do slovenčiny sme našli na stránke benzin.sk a pochádza z roku 2005. A pri tom by sa mohlo zdať o tak nový objav.

Podnikateľ z nemeckého mesta Reinbek Michael Gutknecht nechal postaviť prototyp stroja, ktorý vyrába benzin priamo z plastov. Jeho cieľom je dokázať, že zhodnocovaním odpadu sa dá zarobiť veľa peňazí, ušetriť viac surovín a súčasne lepšie ochrániť životné prostredie.
Spôsob výroby – tzv. technológia polyolovej recyklácie (Polyole Recycling-Technology) je objavom jedného poľského vynálezcu, od ktorého Gutknecht kúpil licenciu.

Dostali sme sa k viacerym článkom, ktoré dávajú prvenstvo tomuto vynálezu rozličným ľuďom, či krajinám. Z toho však vyplýva, že takáto možnosť recyklácie plastu tu už dávno je, kedy sa však dostane do výroby?

Viedeň

Zhruba 100 kilogramov plastového odpadu dokáže špeciálne viedeňské zariadenie premeniť na sto litrov syntetickej ropy za jednu hodinu.

“Táto technológia nám umožňuje využiť jeden barel ropy viackrát. To znamená, že sa spáli menej plastov v spaľovniach, čím sa dajú znížiť emisie skleníkových plynov. Metóda ReOil pomáha naplniť ciele v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré sa týkajú emisnej efektivity z hľadiska CO2″

– Manfred Leitner z predstavenstva OMV

Tento model je skúmaný už od roku 2011. V roku 2013 spustila vo svojej rafinérii Schwechat na okraji Viedne prvý testovací proces. V ňom spracovala za hodinu asi 5 kilogramov plastov. V roku 2018 sa posunula približne na 100 kilogramov plastov. Z nich vytvoria ropu, ktorú menia na palivo či plastové suroviny.

Recyklační jednotka OMV ReOil ve vídeňské rafinérii vyrábí syntetickou ropu z...

Priebeh recyklácie spočíva v tepelnom krakovaní – teda štiepení, pri teplote nad 300 °C. Ide o metódu rafinácie, pri ktorej sa dlhé a stredné uhlovodíkové reťazce štiepia na jednoduchšie uhľovodíky.  – pre laikov to vlastne znamená reset materiálu na drobné a jeho znovuposkladanie do výsledného produktu.

Túto technológiu má 0MV patentovanú v Európe, USA, Rusku, Austrálii, Japonsku, Indii, Číne a ďaľších krajinách.

Chcete sa dozvedieť viac o plaste a jeho aktuálnom vplyve na životné prostredie?

Naša planéta sa topí v plastoch, ako jej môžeme pomôcť?

Barcelona

V Barcelone by mohlo viac ako desať tisíc taxíkov, registrovaných v meste, jazdiť na plyn vyrobený z mestského odpadu.

Podobný projekt nájdeme v Barcelone, kde menia organický odpad zhromaždený v meste na biopalivo. Projektu Life Methamorphosis sa účastní domáca značka Seat, ktorá sa v posledných rokoch v rámci zničovania emisií rozhodla podporiť taktiež prechod na spaľovanie zemného plynu (CNG). Ako plnohodnotnú náhradu za CNG je možné využiť biometan, ktorý je možné používať v akomkoľvek vozidle s pohonom na zemný plyn.

Organický odpad činí aj u nás vysoké percento komunálneho odpadu. Recyklácia bioodpadu touto formou by bola preto vhodná aj na Slovensku. Odborne a efektívne sa v Česku a na Slovensku venuje bioodpadu JRK Waste Managment. 

15 000 kilometrov najazdených z odpadu

Andrew Shepard, inžinier značky Seat, vyrátal, že na jedného obyvateľa Barcelony pripadne 1,5 kilogramu odpadu denne. Na Barcelonu je to 2,5 milióna kilogramov, z čoho je len 40 % recyklovaných. Z vyprodukovaného organického odbadu je možné vyrobiť biometan v množstve, ktoré umožní vodičom 10 000 automobilov prejsť 15 000 kilometrov za rok. Podstatná je aj v tomto prípade správne triedenie odpadu. V niektorých slovenských mestách sa s hnedými nádobami na bioodpad už začalo.

Proces výroby – anaerobná digescia

Ide o kontrolovanú mikrobiálnu premenu organických látok bez prístupu vzduchu. Vytriedený organický odpad sa v obrovských nádobách rozkladá a vzniknutý bioplyn prejde rafináciou. To, čo ostane v hmotnom skupenstve sa využije na hnojivá. Automobilka ešte testuje vplyv niekoľko krát rafinovaného bioplynu na ich motory. Plyn sa naskladňuje, a keďže má rovnaké chemické zloženie ako zemný plyn, je možné ho distribuovať spoločne. Ak si porovnáme výrobu a používanie benzínu, produkuje tento typ paliva o 80 % menej emisií CO2. 

Navyše má oproti klasickému benzínovému motoru spaľovanie biometanu o 70 % nižšie emisie oxidu dusíku (NOX) a nevznikajú s ním žiadne rakovinotvorné pevné častice, s ktorými bojujú konštruktéri tradičných motorov.

Amsterdam

V Amsterdame sa stavia nová továreň, ktorá má potenciál vytvoriť revolúciu v nakladaní s plastovým odpadom. Prelomová technológia umožní, predtým nerecyklovateľné” plasty využiť k výrobe paliva pre dieselové nákladné lode.

Za tímto zariadením stojí skupina Bin2Barrel. Ide o holandskú firmu, ktorá vznikla v roku 2012 a podniká v oblasti waste managmentu. Tohto roku zmenila názov na IGE Solutions. Podobné chemické recyklačné technológie boli v minulosti testované, IGE Solutions je ale prvá spoločnosť, ktorá chce túto metódu využiť komerčne. 

Vďaka spolupráci s amsterdamským prístavom a grantom od nizozemskej vlády bude prvé zariadenie na recykláciu plastov umiestnené blízko prístavu. Za prvý rok, by továreň mala spracovať približne 35 000 ton plastového odpadu a vytobiť tak 30 miliónov litrov paliva z materiálu, ktorý by bol inak zničený, spálený alebo hodený na skládku.

Návrh továrne na prepracovanie plastov na palivo; Zdroj: Bin2Barrel

Odhadované ročné zníženie emisií CO2 je 57 000 ton. Daľším skvelým benefitom je taktiež to, že výroba dieslu z továrne Bin2Barrel vyprodukuje o 80 % menej CO

Poskytuje tak alternatívu biopalivám, ktoré pre svoj vznik potrebujú obrovské množstvo plochy a zdrojov na pestovanie rastlín. Kritici považujú tento druh recyklácie za brzdenie rozvoja udržateľných zdrojov, ako sú slnko a vietor. Zastánci podobných modelov však argumentujú, že ide o postupný krok ku udržateľným zdrojom. Udržateľné zdroje to totiž nevylučuje, vytvára to ale alternatívu zbavovania sa odpadu spojenú s ekologickejšou alternatívnou aktuálneho fungovania prepravy. Podobne by sme sa totiž mohli pozrieť aj na recykláciu, my v Recyklátore ju však berieme ako prestupný model, je mnoho ľudí, ktorí zmýšľajú v rovine zero waste a podobne, stále je však ešte viac tých, ktorí odpad produkujú, preto spájame ľudí, ktorí tento odpad pretvárajú v našom ReShope.

Podľa Roona van Maanena, riaditeľa Circular & Renewable Industry v amsterdamskom prístave, nedostatočné metódy spracovania plastov vytvárajú znečistenie po celom svete, Bin2Barrel predstavuje inovatívnu a potrebnú technológiu, ktorá umožní využitie v súčasnosti nerecyklovateľných zbytkov, čo je taktiež podpora cirkulárnej ekonomiky. Aj zakladatelia Bin2Barrel považujú tento model za “medzistupeň” k trvale udržateľným zdrojom.

Ak Vás článok zaujal, šírte s nami osvetu zdieľaním na facebooku

Zdroje:
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/biomasa-bioplyn-ropa-palivo-cng-zemni-plyn.A190514_170913_automoto_fdv?
https://oenergetice.cz/zivotni-prostredi/prulomova-technologie-umozni-vyuziti-plastu-vyrobu-paliva-nakladni-lode
 https://www.igesolutions.org/