Čo je to cirkulárna ekonomika a prečo ju potrebujeme?

V prvom rade, čo je to ekonomika?

“Ekonomika je časť spoločenského života zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života. Ide o oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú a spotrebúvajú statky. Ekonomika sa zaoberá základnými ekonomickými problémami, ktorými sú: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?”

Zdroj: podnikam.sk

Vo svete aj u nás na Slovensku momentálne prevláda ekonomika lineárna, ktorá funguje na princípe kúp, použi, vyhoď. Do popredia sa derie už aj recyklačná ekonomika, ktorá dáva väčší dôraz na zrecyklovanie a znova využitie určitých surovín, nie však donekonečna. Aj na túto recykláciu je však potreba množstvo prírodných zdrojov a energie a nie všetko sa dá zrecyklovať. Odpoveďou na momentálnu krízu životného prostredia je pravdepodobne cirkulárna ekonomika.

Čo to vlastne je?

zdroj INCIEN

Cirkulárna ekonomika je stratégia udržateľného rozvoja, v ktorej človek s prírodou spolupracuje, nejde proti nej. Je to model, kde odpad ako taký, vlastne neexistuje. Všetky suroviny, produkty a obaly sú uzavreté v dlhotrvajúcich cykloch. Celý cyklus je nadizajnovaný tak, aby bol udržateľný. Všetky suroviny sú znovu použiteľné, všetky produkty opraviteľné, upraviteľné, recyklovateľné, znova použiteľné a spracovateľné. No neznie to super?

zdroj: https://www.incien.sk/cirkularna-ekonomika/

Prečo?

Zdroje na tejto Zemi sú obmedzené. Niektoré sú obnoviteľné, niektoré nie, na všetky ale treba čas. Kov, plyn a ropa nie sú nekonečné, nekonečný je len náš dopyt po nich. Taktiež ich ťažba, spracovanie a distribúcia majú veľký dopad na životné prostredie. Inštitút cirkulárnej ekonomiky na Slovensku INCIEN vraví:

Budúcnosť ekonomického rastu je v znovuvyužití a znovuzavedení účelovosti tovarov a zdrojov a ich recyklácii.


Udržateľnosť nie je dobrovoľná voľba; je to naša povinnosť. Nehľadíme na ňu ako na možnosť voľby, ale ako na nový spôsob života, novú ekonomiku, ktorá je neodvratná.

Ako môžeš prispieť ako jednotlivec?

Je na tebe čo nakupuješ. Môžeš prispieť do modelu kúp-použi-vyhoď, alebo sa ku svojej konzumpcii postavíš zodpovedne. Aj v tomto prípade fungujú princípy ZERO WASTE:

ZDROJ: http://www.zerowasteslovakia.sk/

Ako projekt s hashtagom #recyklujkreativne zastávame toto heslo. Ako sme povedali vyššie, priemyselná recyklácia nie je až taká udržateľná a tak Ťa chceme podporiť v kreatívnej recyklácii ale aj v nakupovaní zrecyklovaných produktov. Aj svojim nákupom môžeš dať odpadu nový život, aj svojim nákupom môžeš udržateľne recyklovať. Pozri napríklad náš RE-SHOP alebo si nájdi vhodný produkt zo svojho okolia.

Autor: Anči