Prečo vlastne nakupovať produkty z recyklovaných materiálov?

Z pohľadu cirkulárnej ekonomiky je podstatné nevytvárať ďalší odpad ktorý bude nevyhnutné po skončení životnosti produktov akýmkoľvek spôsobom spracovať. Predsa len, aj spracovanie recyklovateľných materiálov a následná výroba recyklovaných produktov si vyžaduje ďalšie využívanie zdrojov na spracovanie. Pri nákupe je teda ideálne zbytočný odpad nevytvárať a ak ide o kúpu hmotnej veci, je oveľa dôležitejšie zamerať sa na nákup produktov vyrobených už z recyklovaných materiálov ako sa zamýšľať nad tým, či daný produkt je možné recyklovať. Recyklovať je možné takmer všetko, realita však nie je až taká jednoznačná.

Recyklovať proste nestíhame

Pri minimalizácii nákupov zároveň minimalizujeme i odpad nevyhnutný pre spracovanie po skončení jeho životného cyklu. Na jednej strane si môžeme povedať, že riadnym triedením vytváram priestor pre ďalšie spracovanie odpadu, či už ide o obaly alebo samotné produkty. Áno, samozrejme, riadne triedenie je nevyhnutné. Na druhej strane však máme nedostatočne pripravený trh na spracovanie vyprodukovaného množstva vytriedeného odpadu do podoby recyklovaného materiálu pre výrobu ďalších produktov. Nadväzne na to trh využívajúci tento recyklovaný materiál pri výrobe produktov je slabý a v neposlednom rade trh, ktorý je schopný nakupovať produkty z recyklovaného materiálu je nepostačujúci. Týmto sa dostávame do neutešeného cyklu, z ktorého však existuje cesta von.

Ako vlastne funguje recyklácia?

Zmena je, ako inak, aj na Vás

Začať by sme totiž mali od konca, teda od nás. Predovšetkým, ak spotrebiteľ (teda my) začne cielene vyhľadávať a klásť požiadavky na produkty vyrobené z recyklovaných materiálov, dosiahneme posun výrobného trhu. Dopyt = potreba. Obzvlášť výraznú zmenu dokážeme dosiahnuť v stavebníctve. Prírodné zdroje postupne vyčerpávame, aktuálne nám napr. dochádza piesok. Predstavíte si piesočné duny a poviete si, veď je ho dostatok a na niektorých miestach dokonca i neželaný nadbytok. Áno, ale práve tento piesok nie je vhodný na spracovanie v stavebníctve nakoľko má inú (nevhodnú) štruktúru. Poďme však začať so šetrením prírodných zdrojov jednoduchšie a pravidelnejšie. Predsa len dom si staviame raz za život. V iných oblastiach môžeme zameniť bežné produkty, produktami z recyklovaných materiálov, ktorým tak vdýchneme nový život.

  • Ručne vyrobený obal

Viac produktov nájdete na Reshope

Tam, kde odpad nie je nutný, ho nevytvárajme

K tomu, aby sme zmenili a menili pohľad na svet potrebujeme trochu viac času a trpezlivosti. Čo takto začať s nákupom bezobalových potravín či drogérie? Je to prvý a vcelku jednoduchý krok k tomu, aby sme pri nákupoch nevytvárali odpad. Rýchlo si zvykneme na „iný“ spôsob nakupovania, je to jednoducho nákazlivé. A ak aj opäť sa zatúlame do supermarketu, tak to množstvo obalov pri otváraní potravín sa nám už nebude páčiť. Istotne nie všetko je možné a dostupné bez obalu. Vtedy sa skúsme poobzerať okolo seba a začať hľadať dodávateľov, ktorým ochrana životného prostredia nie je ľahostajná a uvedomujú si dopad svojho podnikania. Minimálne by sme sa mali začať zaujímať o obaly a produkty vyrobené z etických či obnoviteľných zdrojov a ideálne z recyklovaného materiálu. Pritom však nezabúdajme sledovať aj podiel recyklovaného materiálu, aby bol čo najväčší resp. absolútny. Hľadajte, pýtajte sa, vyžadujte a hlavne si vyberajte.

Za článok ďakujeme našej dobrovoľnej pomoci – Regine Hulmanovej <3 Ak budete chcieť vedieť viac o našich aktivitách, prihláste sa k odberu

[jetpack_subscription_form show_only_email_and_button=”true” custom_background_button_color=”undefined” custom_text_button_color=”undefined” submit_button_text=”Subscribe” submit_button_classes=”undefined” show_subscribers_total=”false” ]