Prvé hlavné Zero Waste mesto je z Bratislavy vzdialené podobne ako Košice

Zdroj: theguardian.com

Prístup „Zero Waste Cities“ je nepretržité úsilie o postupné odstraňovanie odpadu, nie jeho spaľovaním alebo skládkovaním, ale namiesto toho vytváraním a implementáciou systémov, ktoré v prvom rade odpad nevytvárajú.

https://zerowastecities.eu/

Z nerecyklovania na zero-waste:
Pred 15 rokmi končil skoro všetok odpad tohto mesta na skládkach, do roku 2025 bude 75% jeho odpadu recyklovaného.


Ľubľana je prvé európske hlavné mesto, ktoré sa zaviazalo k splneniu zero-waste modelu.

Pred 15 rokmi však všetok ich odpad končil na skládkach. „Je to drahé,“ hovorí Nina Sankovič z Voka Sanga, spoločnosť koordinujúca odpad z mesta, „zaberá to (skládky*) veľa priestoru a sú tým premárnené obnoviteľné zdroje.“


A tak sa mesto rozhodlo otočiť svoj smer.

Zdroj: theguardian.com


Metropola so zmenami začala v roku 2002, kedy v meste pribudli nové kontajnery na separované vyhadzovanie papiera, skla a plastových obalov. O štyri roky neskôr začalo mesto zbierať biologicky rozložiteľný odpad od dverí k dverám. Podobný koncept je vo zvyšku Európy naplánovaný až na rok 2023, ale Ľubľana bola takmer o dve dekády popredu. Pár rokov neskôr dostala každá domácnosť v meste špeciálne koše na obaly a papier.

Celý objem odpadu bol zredukovaný na polovicu tým, že mesto donútilo svojich občanov recyklovať viac efektívne.


Výsledky sú pôsobivé. V roku 2008 bolo iba 29,3% odpadu mesta recyklovaného, a tak Ľubľana výrazne zaostávala za zvyškom Európy. Dnes recyklovaný odpad predstavuje 68% a mestské skládky dostávajú o 80% menej odpadu. To postavilo Ľubľanu na čelo európskej tabuľky v efektivite recyklovania.

Zdroj: theguardian.com


Regionálne centrum pre manažment odpadu (RCERO) využíva zemný plyn na výrobu vlastnej elektriny a tepla,

spracúva 95% zvyškového odpadu a premieňa ho na recyklovateľné materiály a pohonné palivá. Dokonca z bioodpadu vyrába záhradný kompost vo vysokej kvalite.
Prevencia, opätovné použitie a recyklovanie tvoria cestu. Ľubľana vytvorila dve centrá pre recykláciu, kam môžu obyvatelia mesta odnášať svoj odpad. Sú tak populárne, že cez nich za deň prejde viac ako 1000 návštevníkov. Mesto preto plánuje postaviť minimálne tri ďalšie.
Veci, ktoré nie sú rozbité sa opätovne využívajú: položky sú kontrolované, čistené a potom predávané za nižšie ceny. Plus mesto má každý týždeň kurz pre obyvateľov, ako opravovať rozbité veci.

Zdroj: theguardian.com


Zero-waste obchody sú novo vznikajúci trend naprieč Ľubľanou. Iná inovácia priniesla to, že všetky obecné inštitúcie od teraz používajú toaletné papiere vyrobené z recyklovaných obalov od mlieka a džúsu.

Mapa bezobalových obchodov na Slovensku


V historickom centre mesta, kde je miesto vzácne, vytvorila spoločnosť Voka Snaga 67 podzemných košov, ktoré sa otvoria len s kartou obyvateľa Ľubľany. Vďaka tomu je mesto čisté aj napriek zaplneniu turistami.

Ak sa zaujímate o zero waste riešenia pre samosprávy, navštívte stránky Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.


Ľubľana stále čelí výzvam – napríklad v bytovkách, kde je ťažké zistiť, ktorý z nájomníkov nerecykluje alebo recykluje odpad nesprávne. Okrem toho je Ľubľana tretím najväčším používateľom cintorínskych sviečok na svete.


„Samozrejme, že by sa dalo urobiť viac,“ hovorí Pierre Condamine, vyslanec odpadovej politiky pre Zero Waste Europe

Držíme tomuto mestu palce! Ako sa separuje v tvojom okolí? Nakopni svoje okolie workshopom tvorby z odpadových materiálov. Výber workshopov nájdeš v našej ponuke služieb.

*(pozn. prekladateľa) – preložila

Zdroj: https://www.theguardian.com/cities/2019/may/23/zero-recycling-to-zero-waste-how-ljubljana-rethought-its-rubbish#img-7